Studiebesök

Kontakten med Jobbverket inleds alltid med ett studiebesök.

Kontakta Timo Kallio för att bestämma tid.
timo.kallio@jobbverket.nu


Målsättning, planering och ett individuellt schema. 

När en person tackat ja, utses en verksamhetsansvarig som erbjuder ett stöd under tiden på Jobbverket.
Deltagaren, ev handläggare och verksamhetsansvarig gör tillsammans upp en planering som resulterar i ett schema.

 Uppföljning sker kontinuerligt. Det är alltid möjligt att göra förändringar.