Vi erbjuder

Arbetsförmågebedömning

Arbetsträning

Coaching

Sysselsättning

Daglig verksamhet                                                                     

Kontakt  nya deltagare  AF, LSS  och övriga frågor  Timo Kallio  073-518 10 54  Timo.kallio@jobbverket.nu
SOL-beslut  Carina Jarnhed 073-518 10 50   carina.jarnhed@jobbverket.nu