Vi erbjuder


  • Arbetsförmågebedömning
  • Arbetsträning
  • Coaching
  • Sysselsättning
  • Daglig verksamhet
      Kontakt, Timo Kallio  073-518 10 54 
      Daglig verksamhet, Bengt Görtz  076-314 58 56 
      SOL-beslut, Carina Jarnhed 073- 518 10 50