Vi erbjuder

Arbetsförmågebedömning

Arbetsträning

Coaching

Sysselsättning

Daglig verksamhet

Kontakt  Timo Kallio  073-518 10 54   
SOL-beslut  Carina Jarnhed 073- 518 10 50 
Samordnare  LSS David Möller 070-518 07 04