Vi erbjuder

  • Arbetsförmågebedömning

  • Arbetsträning
  • Coaching

  • Sysselsättning

  • Daglig verksamhet

      Kontakt Timo Kallio  073-518 10 54 
      Daglig verksamhet  Linn Nettlich 073-846 37 17
      SOL-beslut, Carina Jarnhed 073- 518 10 50 
     Samordnare LSS David Möller 070-518 07 04