Vi erbjuder

Arbetsförmågebedömning

Arbetsträning

Coaching

Sysselsättning

Daglig verksamhet                                                                     

Kontakt  Timo Kallio  073-518 10 54   
SOL-beslut  Carina Jarnhed 073-518 10 50 
LSS-samordnare David Möller 073-518 10 57