Medvind


Verksamhetsansvarig   Linn Nettlich   073-846 37 17  linn.nettlich@jobbverket.nu
Samordnare   Bengt Görtz   076-314 58 56  bengt.gortz@jobbverket.nu
Handledare    Mattias Stambert