Vi erbjuder

Arbetsförmågebedömningar
Arbetsträning
Coaching 
Sysselsättning
Daglig verksamhet

Vi tar uppdrag på kort och lång tid
Att hitta, få och behålla ett arbete.

Vår specialité är att följa och stödja en person genom hela rehabiliteringsprocessen.


     Vår målgrupp är

  • Personer som har svårigheter att utan stöd bli anställningsbara.

  • Personer som behöver meningsfull sysselsättning och att ingå i ett socialt sammanhang, där man är behövd.

  • LSS, en liten enhet med sex platser för personer med förvärvad hjärnskada.

  • Verksamheten Medvind, daglig verksamhet för personer med LSS-beslut.