Jobbverket

är ett socialt företag i Tyresö. Vi erbjuder arbetsförmågebedömningar, arbetsträning, coaching, sysselsättning och daglig verksamhet. Vi tar uppdrag på kort och lång tid. Vår specialité är att följa och stödja en person genom hela rehabiliteringsprocessen. Vår målgrupp är bla personer med SOL eller LSS-beslut. Vi hjälper personer som har svårigheter att utan stöd bli anställningsbara.
Vi är en ekonomisk förening som driver ett socialt företag med samma namn. Vi är fyra delägare. Företagets ändamål har formulerats av medlemmarna som har sitt yttersta forum i stämman.

Stämman har valt styrelsen som står för visioner, värdegrund och policy.
Styrelsen har till uppgift att i sitt uppdrag förverkliga de intentioner som medlemmarna har uttryckt i stadgarna och värdegrunden. Styrelsen består av tre medlemmar. Ny styrelse väljs varje år. Styrelsen har det övergripande ansvaret.Jobbverkets styrelse

Vald på stämman 2023
Ordförande Timo Kallio
Sekreterare Michael Bomark
Kassör Lotfi Mahjoub
Suppleant Carina JarnhedVi har en humanistisk grundsyn och arbetar målmedvetet för att utveckla och förbättra medinflytande och delaktighet i företaget. I föreningens styrelse ingår en deltagarrepresentant, vi har ett deltagarråd och varje verksamhet har sin egen APT, arbetsplatsträff. 
Vi är medlemmar i Skoopi och  Coompanion.
Arbetssätt: Personalgruppen har en lång erfarenhet att arbeta tillsammans med arbetsrehabilitering. Vi har ett stort intresse av utvecklingsarbete och följer noga debatt och aktuell forskning inom området.Genom åren har vi tillägnat oss olika pedagogiska och metodiska sätt att arbeta, genom utbildningar och kurser. Vi brukar säga att vi har en verktygslåda som vi anpassar efter de individer vi möter.

I vår vertygslåda finns

SE Supported Employment
ESL Ett självständigt liv
MI Motiverande Intervju
Lösningsinriktat arbetsätt
Boendestöd
Ledarskap, högskolekurs
LSS, högskolekurs
KBT 1 veckas introduktinsutbildning

Kommuner vi samarbetar med
Tyresö kommun
Haninge kommun
Stockholms kommun
Nacka kommun
Företag vi samarbetar med
Nils Ahlgren AB
PATRIK STHLM PRODUCTION
LTG
White rice
Solberga konfektyr
Anders Swärd
Kaktus
Lidl
Tulpankungen
Säljdirekt i Stockholm AB
Master Design
Lantz Järn & metall
Prodoc
Intertek
Copy office
Stockholms stadsmuseum
Svensk Hemslöjd
Pingstkyrkans Second Hand
Sternhammar
MTM "Myndigheten för tillgängliga medier