Till dig som vill börja hos oss

Vi erbjuder en väg till arbete och meningsfull sysselsättning, samvaro och gemenskap.
Syftet med våra arbetsverksamheter är att bryta social isolering och långvarig passivitet samt att vid behov förbereda dig för arbete utanför Jobbverket.
Yrkesmässiga färdigheter tränas samtidigt med förmåga att ingå i ett strukturerat sammanhang. Vi har lång erfarenhet av att stödja människor i arbetsrehabilitering.För att komma till oss ska du planera det tillsammans med din handläggare på t ex försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller kommunen.

På Jobbverket får du en kontaktperson och tillsammans gör ni upp en planering. Du kan välja att arbetsträna i en kombination av våra verksamheter som passar dig bäst. Du kan få fortsatt stöd av oss på en extern arbetsplats om du efter en tid väljer att gå vidare till en annan arbetsgivare.

Medbestämmande
I Jobbverkets värdegrund är inflytande och delaktighet en viktig punkt.

Till hjälp för detta finns:
En deltagarrepresentant i styrelsen
Deltagarråd ca fyra gånger per år
Arbetsplatsträffar (APT) i varje arbetsverksamhet
Avslutningsenkäter och årliga medarbetarenkäter som mäter trivsel
Ris & Ros-låda