Elektronik-återvinningen

På vår elektronikåtervinning demonterar vi alla slags elapparater. Delarna sorteras, och de olika metallerna körs till Lantz järn och metall AB. Metallerna köps sedan av företag för återanvändning.
Den största andelen av det elavfall vi får in kommer från företag. Privatpersoner är också välkomna att lämna in det till oss.
Vi har ett gediget miljötänk och är certifierade enligt ISO 14001. Förutom att vi hantera allt material i enlighet med de miljölagar, förordningar och krav som ställs, så återanvänder vi det som fungerar. Framförallt då vi får in datorer som fungerar. De testas med omsorg innan vi säljer dessa vidare.


Våra tjänster:

Försäljning av datorer
Inlämning av elavfall -gratis!
Hämtning av elavfall
Destruktion av hårddiskar med Blancco 5 (högsta säkerhetsgrad)
DatasupportVerksamhetsansvarig Anna Zetterström
tel. 073-518 10 52
Klicka här för e-post.