Socialt Företag

Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att

  •   integrera människor i samhälle och arbetsliv
  •   återinvesterar sina vinster
  •   skapar delaktighet för medarbetarna
  •   är fristående från offentlig verksamhet

De binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster. De driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

För att vara ett socialt företag krävs alltid att man skapar arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden, ett starkt deltagarinflytande och ett empowermentperspektiv i arbetet. Sociala företag har alltså en dubbel affärsidé; att utveckla människan, samtidigt som man producerar och säljer varor och tjänster på marknaden. De sociala företagen bygger oftast på en värdegrund som utgår från den organisation som driver företaget.