Värdegrund

Jobbverkets ideologi och värdegrund vilar på grundläggande demokratiska principer.

* Delaktighet och inflytande.

* Jämställdhet . Alla människors lika värde.

* Solidaritet.

Vinsten ska återinvesteras i företaget.

Verka för en utvidgning av den sociala ekonomin.

Upparbeta ett samarbete, bistånd och /eller utbyte med likasinnade i världen.

Miljötänk; att hushålla och vara aktsamma med jordens resurser.