Social terapihund

Jobbverket har en social/terapihund som heter Fidde. Han och hans matte har utbildats genom Svenska Terapihundskolan.

Fidde bidrar med att medverka i träning, behandling och social samvaro. Resultat har visat att det kan finnas positiva effekter med vårdhund avseende psykisk ohälsa, positiva känslor och ensamhet. Kan minska oro hos personer.
Jobbverket följer Socialstyrelsens gällande regelverk för ”Hund i vård och omsorg”

Hundföraren är med hela tiden och ser så att både personen/personerna mår gott och att hunden trivs med det den gör. Hunden jobbar alltid på egen vilja, och gör det som den trivs med. Hundföraren finns med som säkerhet för både hunden och människan, och arbetar med samma sekretess som man använder enligt lagstadgadrutin inom den ordinarie vården.

Vi jobbar med finmotorik, fysisk aktiviteter, kognitiv/minnesträning
Personer som inte har motivation att delta i socialinteraktioner pga nedstämdhet eller oro kan med hundens hjälp få något trevligt ämne att prata om samt att hunden har mycket lättare för att skapa kontakt än vad vi människor har.
Genom att umgås med hunden ges tillfälle till socialsamspel, glädje, entusiasm, att känna sig behövd, och inte minst motivationen att engagera sig i något

Varför är en Terapihund så bra?
Är en bra kompis
Tycker om människor
Förstår oss även om vi inte pratar
Mysiga
Gör oss glada
Gillar att lära sig saker
Man kan träna roliga saker ihop
Mysig att gosa med
Tröstar när man är ledsen eller mår dåligt
Dömer ingen
Lyssnar
Är trogen
Ger livskvalitet
Ger kärlek
Ger värme
Tillsammans med hunden kan man samarbeta med andra
Motiverar
Hjälper till med rörelser
Får en att skratta
Stödjande
Dämpar ångest
Hjälper till att komma ut på promenader
Sänker blodtrycket
Minskar smärta
Minskar stress
Väcker positiva minnen

Vad kan vi göra vid besöken
Bara vara tillsammans och hunden känner in vad personen behöver
Vara nära/ge närhet
Spela spel och hämta saker, som en aktivitet där hunden och personen har roligt
Hunden gör trix som inger ett gott skratt
Låta personen klappa/klia hunden och samtidigt öva motoriken i händerna
Samtala med hunden där orden inte har någon betydelse
Möta hundens varma blick och känna att man har en vän som inte dömer
Gå på en promenad tillsammans
Sitta ute tillsammans och bara vara
Kasta boll/sak som hunden hämtar och då träna rörlighet och muskler